TyKoCiN MiAsTo Jednostka Strzelecka 1031 Tykocin-uroczyste przyrzeczenie kadetów z plutonów szkolnych Białostockiego Obwodu Strzeleckiego

Jednostka Strzelecka 1031 Tykocin-uroczyste przyrzeczenie kadetów z plutonów szkolnych Białostockiego Obwodu Strzeleckiego


Szczegóły wydarzenia


Proponowane wpisy