TyKoCiN MiAsTo Uroczysta Przysięga 1 Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej im. gen. bryg. Władysława Liniarskiego ps. “Mścisław”

Uroczysta Przysięga 1 Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej im. gen. bryg. Władysława Liniarskiego ps. “Mścisław”


Szczegóły wydarzenia


Proponowane wpisy